BIP

O nas

 


Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi


„To przedszkole jest dla Ciebie,

Bo ty także baśnie kochasz.

Pani mówi otwórz książkę,

gdy wysłuchasz to pokochasz.

Nasz „Baśniowy Dworek” czeka …”


Wychowanie przedszkolne w Golinie ma już długą historię w 1953 roku prowadziła je „Caritas” wydzierżawiając i adaptując budynek przy ulicy Wolności 7. 1 września 1961 roku powstało tam Państwowe Przedszkole. Z kolei 1 września 1979 roku przedszkole przeniesiono na ul. Parkową 2, gdzie zostały otwarte podwoje trzyoddziałowego przedszkola w wyremontowanym, zabytkowym dworku szlacheckim z XIX wieku. W miejscu wyjątkowym i wymarzonym dla przedszkolaków ze względu na otaczającą przyrodę, z dala od zgiełku ulic i spalin.

Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego przedszkola. Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, a wszystko w atmosferze wspaniałej przygody, przyjaznej, bezpiecznej i twórczej, gdzie ważne są prawa najmłodszych, ale też troska o radość i uśmiech dziecka, bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak).

Przedszkole tętni życiem i dziecięcym gwarem. Odnosimy małe i duże sukcesy, które nas cieszą i zobowiązują do dalszego działania, ciągłego rozwoju i postępu. Sukces naszego przedszkola to efekt pracy poszczególnych nauczycieli, pracy zespołowej wszystkich pracowników. Pracujemy łącząc tradycje z nowoczesnością, rozwijamy dziecięce talenty, wyobraźnię i intelekt. Podejmujemy i wdrażamy różne innowacje, projekty i programy własne.

Uatrakcyjnieniem zajęć dydaktycznych są wycieczki bliższe i dalsze, spotkania teatralne, wyjazdy do placówek kulturalno-oświatowych. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, a później absolwentów, gdy wyrastają z nich wspaniali uczniowie, ale przede wszystkim ludzie wrażliwi na potrzeby innych.

Chlubą naszego przedszkola są również ludzie z nim związani, wspaniali nauczyciele, wychowawcy, pracownicy. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i dobrej współpracy. Wspomagają nas we wszystkich poczynaniach rodzice i prężnie działająca Rada Rodziców. Wspólnie podejmowane zadania wzbogacają pracę przedszkola, uświetniają imprezy i uroczystości.

Dużą rangę i znaczenie ma dla nas współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami, domem kultury i biblioteką, z instytucjami i stowarzyszeniami, z władzami samorządowymi, oświatowymi.


Drukuj PDF

Historia dworku w Golinie

Klasycystyczny dworek szlachecki w Golinie został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Tworzy go murowana, parterowa budowla wzniesiona na planie prostokąta z czterokolumnowym portykiem w elewacji frontowej, zwieńczonym trójkątnym szczytem. Całość nakryta jest dwuspadowym dachem pokrytym czerwoną dachówką. Dworek usytuowany jest w krajobrazowym parku położonym na zboczu Pradoliny Warty.

Przed I wojną światową właścicielem dworku i majątku był hrabia Karol Suchorzewski z żoną. Hrabina Suchorzewska była lekarzem medycyny i artystka malarką. Właściciele często podróżowali za granicę i do letniego dworku w Druskiennikach pod Warszawą. Pod ich nieobecność rządy obejmował p. T. Jankowski. Po śmierci Karola Suchorzewskiego współwłaścicielem majątku był dziedzic M. Maręż. Córka Marężów wyszła za mąż za Anglika o nazwisku Branson. Był on inżynierem, budowniczym dróg, pracował przy budowie polskiej kolei. Po nich dzierżawcą został J. Kosobudzki.

W czasie II wojny światowej dworek zajmowała Niemka. Po wojnie majątek rozparcelowano. Wówczas znajdował się tutaj zbożowiec. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych park i budynek zajmowało wojsko radzieckie. Po gruntownym odrestaurowaniu, od 1 września 1979 roku dworek zajmowany jest przez Przedszkole w Golinie. Miejsce to jest wymarzone dla dzieci ze względu na otaczającą przyrodę. Sale zabaw są kolorowe, dzieci lubią spędzać tu czas, bawić się z koleżankami i kolegami, zdobywać nowe wiadomości i umiejętności. Przedszkole codziennie wypełnione jest dziecięcym gwarem.

Drukuj PDF

Z kart historii przedszkola

1953

Przedszkole prowadzone przez „CARITAS” w budynku przy ulicy Wolności 7

01 09. 1961

Państwowe Przedszkole w Golinie przejęte od „CARITAS”

01.09.1979

Przeniesienie przedszkola na ulicę Parkową 2 do wyremontowanego dworku

01.01.1990

Przejęcie przedszkoli przez Samorząd Gminy i przekształcenie Państwowego Przedszkola w Kawnicach w filię

01.09.1997

Przejęcie oddziałów zerowych ze Szkoły Podstawowej w Golinie do nowo wyremontowanego budynku połączonego z dworkiem

01.09.1999

Jubileusz XX-lecia pracy przedszkola w dworku

01.09.2006

Utworzenie oddziału integracyjnego

01.09.2007 01.10.2009

Funkcjonowanie „wczesnego wspomagania rozwoju”

04.06.2008

Uroczyste nadanie przedszkolu imienia „Baśniowy Dworek”

04.12.2009

Jubileusz XXX-lecia działalności przedszkola w dworku

Strona 1 z 2