Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


id: 2486

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Kochane Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy
dużo radości, słońca, pogody ducha,
aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,
każdy dzień był wspaniałą przygodą
i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.
Niech wasze marzenia się spełniają!

Dyrektor, Personel Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie

id: 2487

Odpisy za przedszkole

Odpisy za przedszkole za miesiąc marzec tym dzieciom, które pozostają w przedszkolu na przyszły rok rozliczymy we wrześniu,
natomiast tym dzieciom, które zegnają się z przedszkolem zwrócimy odpisy na zakończenie roku szkolnego.

id: 2483

Informacja

Drodzy Rodzice!
Od poniedziałku (25.05) przedszkole pełni dyżur dla dzieci rodziców obojga pracujących w godzinach od 7.00 do 16.00.

Serdecznie zapraszam Monika Łasińska- Dyrektor


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami dotyczącymi przyprowadzania i odbierania dzieci oraz funkcjonowania dziecka w przedszkolu:

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii

id: 2484

Informacja

Pani Dyrektor zabiega w Sanepidzie o zezwolenie na posiłki dla dzieci zapewniane przez firmę cateringową.
Decyzją Burmistrza Goliny ze względu na bezpieczeństwo kuchnia przedszkolna pozostaje zamknięta do odwołania.

id: 2482

Informacja o oddziałach

Wykaz dzieci w poszczególnych oddziałach znajduje się w zakładce Rekrutacja

id: 2479

Informacja

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rzetelną analizą stanu przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Golina do najnowszych rekomendacji rządu związanych z CIVD-19, w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz pracowników oświaty organ prowadzący nie wyraża zgody na otwarcie od 6 maja br. przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Golina.
W ocenie organu prowadzącego podjęte środki ostrożności rekomendowane w obecnej sytuacji oraz przepisy w tym zakresie, nie dają gwarancji bezpieczeństwa nikomu, zwłaszcza dzieciom i osobom pracującym bezpośrednio i pośrednio z dziećmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem proszę o kontakt z dyrektorami placówekBurmistrz Goliny
Mirosław Durczyński

id: 2477

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola znajdują się w zakładce Rekrutacja

Burmistrz Goliny wskaże listownie kandydatom nieprzyjętym do przedszkola wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy.


30.04.2020, czwartek Dyrektor przedszkola będzie pełnił dyżur w przedszkolu, w godz. od 9:00 do 13:00. Zapraszam do kontaktu.