Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Znaleziono 687 wydarzeń
nowsze   starsze
id: 2381
2019
17
paźdz

Wycieczka do Parku im. Fryderyka Chopina

„Ubrana w brązy i czerwienie,
w lustrze wody się przegląda,
wiatr strąca liście na ziemię,
park jesienią pięknie wygląda”
(Isana, Park jesienią)

17 października 2019 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę autokarową do Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie. Dzieci podziwiały park w jesiennych barwach. Zwiedziły mini zoo, gdzie obserwowały zwierzątka. Dzięki pięknej pogodzie przedszkolaki mogły pobawić się na placu zabaw. Do przedszkola wróciły radosne i pełne wrażeń.

Śladami jesieni

id: 2380
2019
15
paźdz

JUBILEUSZ 40-lecia Przedszkola w Golinie „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi

„Każde dziecko potrzebuje trochę pomocy,
trochę nadziei i kogoś, kto w nie wierzy.”
/Magic Johnson/

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, cudem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” – słowami zaczerpniętymi z „Myśli” Jana Pawła II, Pani dyrektor powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości - Pana Mirosława Durczyńskiego– Burmistrza Miasta i Gminy Goliny, Pana Wojciecha Wojdyńskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, Panią Elżbietę Cieślak, Pana Tomasza Duryńskiego, Panią Urszulę Furmaniak, Pana Pawła Grochocińskiego, Pana Wojciecha Grodzkiego, Pana Macieja Kwaśniewski, Pana Krzysztofa Szymańskiego, Pana Karola Świderskiego – Starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Konie, Panią Annę Górzną – Sekretarza Goliny, Panią Ewę Kutnik – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Pana Jana Kasprzaka - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Panią Alinę Kozłowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Panią Dorotę Plutecką-Jankowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, Panią Małgorzatę Osajda – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Panią Bożenę Gradecką – Księgową Centrum Usług Wspólnych w Golinie, Panią Emilię Bajdek Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Golinie, Panią Żanettę Matlewską – Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie, Radną Powiatu Konińskiego, Pana Damiana Ciesielskiego – Dyrektora Domu Kultury w Golinie, Pana Dominika Kapuścińskiego – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie, Panią Elżbietę Sroczyńską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Panią Dorotę Kaźmierczak – Kierownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, Panią Irenę Elantkowską – Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Golinie, Panią Agatę Szczepankiewicz, Panią Henrykę Łeska – Dyrektor Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, Panią Ewę Kacprowicz – Wicedyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, Panią Alicję Nowak, Panią Danutę Stałanowską, Panią Zofię Wachowiak, Panią Marię Walczyńską, Panią Zofię Flaszyńską, Panią Teresę Konieczka, Panią Marię Zioła.

Pani dyrektor powitała równie serdecznie rodziców dzieci i personel w przedszkolu Baśniowy Dworek w tym szczególnym Jubileuszowym dniu z okazji 40 -lecia funkcjonowania placówki.
Pani dyrektor wyraziła kilka słów i nadmieniła, iż w przedszkolu czas odmierzamy w wyjątkowy sposób. To codziennie wymieniane na korytarzu dzień dobry, dobre słowo, uśmiechy dzieci, rodziców i personelu. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest budowanie refleksji nad swoją pracą, dzieleniem się nią z innymi aby tworzyć jeszcze lepsze jutro. Do takich właśnie wydarzeń należy dzisiejszy Jubileusz. Starannie zbierane informacje, kiedyś zapisywane na kartach kronik (są one do dziś), ale przez ostatnie lata również opisywane na stronie internetowej. Cały dorobek przedszkola to praca wielu wspaniałych osób, grona pedagogicznego, przedszkolaków i ich rodziców, personelu przedszkola, pracowników administracji, współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami i instytucjami, organem prowadzącym Gminy Golina oraz nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie.
Dzisiejszy jubileusz jest próbą weryfikowania owego dorobku. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.
Wokół przedszkola zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiań, otwarte i wrażliwe na potrzeby przede wszystkim dzieci.
Dzięki tym walorom pracowników przez te 40 lat udało się stworzyć placówkę przyjazną i otwartą na nowe. Szanującą tradycje narodowe i świąteczne.
Codzienna praca zmaga się z licznymi wyzwaniami, które wymagają od personelu i dyrektora dużej odporności, siły, kreatywności i zaangażowania.
Nie sposób wymienić wszystkich tych osób ani wyliczyć ile zrobili i robią dla przedszkola.
Jestem przekonana, że dzisiejszy Jubileusz będzie świętem wspomnień i podziękowań dla wszystkich, którzy wpisali się w karty historii przedszkola. Będzie przywołaniem w pamięci kolegów i koleżanek, nauczycieli, z czasów przedszkolnych i tych, których już z nami nie ma i już nigdy się nie spotkamy. Jednak pamiątkowe zdjęcia i sytuacje sprawiają, że o nich pamiętamy.
Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że zapomnieliśmy. Jednak mury przedszkola i dziecięcy gwar przypomina je ponownie. Z uwagą śledzimy losy naszych absolwentów. Cieszymy się z ich sukcesów i kiedy odwiedzają nasze przedszkole.
Dziś stoję przed Państwem z ogromnym wzruszeniem w sercu ponieważ 40 lat istnienia przedszkola to moje dziecięce, a także dorosłe lata wspomnień. 1 września 1979 roku po raz pierwszy dzieci przekroczyły próg przedszkola. Wtedy funkcjonowały trzy oddziały 9,5 godzinne. W 1990 roku doszły jeszcze trzy 5-cio godzinne mieszczące się w wyremontowanej przybudówce. W tym samym roku do przedszkola dołączony został oddział przedszkolny w Kawnicach, który pracował do 31 sierpnia 2015 roku.
W ciągu 40 lat funkcjonowania przedszkola oraz filii w Kawnicach wychowało się w nim 4744 absolwentów. Obecnie w 5 oddziałach mamy 120 wychowanków. Ważnym wydarzeniem w pracy przedszkola było utworzenie oddziału integracyjnego otwartego w 2006 roku. Wysoką rangę otrzymało przedszkole poprzez nadanie mu imienia. Od 4 czerwca 2008 roku nosi nazwę Baśniowy Dworek.
Czas spędzony w przedszkolu i umiejętności w nim zdobyte są kluczowe dla dalszego rozwoju dziecka. W tym miejscu poznaje ono zasady obowiązujące w społeczeństwie. To właśnie tu w przedszkolu uzyska podstawowe zdolności dotyczące wymiany kulturowej i integracji społecznej. Ponadto, czas spędzony wśród rówieśników ułatwi mu późniejsze nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji międzyludzkich.
To właśnie w przedszkolu nawiązują się pierwsze przyjaźnie, które niekiedy trwają całe życie.
Dzieci to małe istoty o różnych temperamentach, ale wszystkie są ważne, potrzebne i kochane.
Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania i ogromne uznanie dla pierwszego Dyrektora przedszkola Pani Henryki Łeska, która piastowała to stanowisko przez 36 lat , pani Ewie Kacprowicz – vice-dyrektorowi i  ówczesnemu personelowi. Dziś te wspaniałe osoby są wśród nas. W imieniu swoim oraz całego obecnego grona pracowników przedszkola mówię Serdeczne DZIĘKUJĘ.
Niech te skromne kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności i uznania za tworzenie przez lata tej przyjaznej wszystkim dzieciom placówki.
Z tego miejsca pragnę z całego serca podziękować moim współpracownikom gronu pedagogicznemu za ich otwartość, ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi. Dziękuję personelowi obsługi za pomoc i pracę na rzecz wszystkich przedszkolaków. Ta dzisiejsza uroczystość ma wyjątkową oprawę to właśnie nasza owocna współpraca.
Dziękuję również tym rodzicom, którzy są partnerami w tworzeniu jakości naszego przedszkola. Za pomoc podczas uroczystości i codziennej pracy. Jesteście nieodzowną częścią funkcjonowania placówki.
Na ręce burmistrza Mirosława Durczyńskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta pana Wojciecha Wojdyńskiego, wice przewodniczącej Rady Miasta pani Anny Kapturskiej oraz państwu Radnym składam serdeczne podziękowania za wspieranie przedszkola, aby funkcjonowało na wysokim poziomie. Za zapewnianie budżetu, który pozwala co roku wzbogacać placówkę o nowe wyposażenie i nie tylko. Wiem , że koszty utrzymania są wysokie. Szczególnie dziękuję za okazane mi zaufanie w osiąganiu wymarzonych celów. Jednym z nich jest nowy przedszkolny plac zabaw.
Drodzy Państwo!
Dziękuję za pomoc przy organizacji uroczystości:
Panu Krzysztofowi Szymańskiemu- radnemu naszego miasta, Panu Andrzejowi Łeska – kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej oraz pracownikom, Panu Dominikowi Kapuścińskiemu- prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej i strażakom. Pani Beacie Wawrzyniak – rodzicowi za pomoc i namalowanie części dekoracji.
Dziękuję Sponsorom
Państwu Anicie i Mariuszowi Łukomskim, Państwu Agnieszce i Łukaszowi Sołtysiakom, Panu Janowi Jakubowskiemu Zakład Usługowy Ogólnobudowlano-Handlowy, Pani Zanetcie Matlewskiej – Radnej Powiatu Konińskiego, Pani Magdalenie Raćkos- rodzicowi dziecka przedszkolnego, Panu Michałowi Raćkos – usługi spawalnicze, Pani Ewelinie Szygenda – rodzicowi dziecka przedszkolnego, Tomasz Gałązka – Tomsystem, Panu Andrzejowi Gajewskiemu.

Dziękuję nauczycielom – wychowawcom za przygotowanie części artystycznej w wykonaniu naszych przedszkolaków. Dziś również odbędzie się uroczyste pasowanie na przedszkolaka naszych najmłodszych dzieci. Za chwilę przed państwem wystąpią.
Po części oficjalnej zachęcam do zwiedzania przedszkola, na skromny poczęstunek i wspólną zabawę.

Kochane przedszkolaki zwracam się do Was z serdecznymi życzeniami. Z okazji Jubileuszu 40-lecia przedszkola oraz dzisiejszego Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka życzymy Wam samych radości i uśmiechu na twarzy. Zapraszam na występy przedszkolaków. Dziękuję bardzo za uwagę.

Monika Łasińska
Dyrektor Przedszkola

40 lat minęło ...

id: 2375
2019
11
paźdz

Warzywne kompozycje

Dzieci z grupy II ,,Przyjaciele Czerwonego Kapturka" realizując tematykę ,,Jesień na działce" wykorzystały przyniesione ze swoich ogródków warzywa do zabawy twórczej pt. ,,Warzywne kompozycje". Układały je z dużym zaangażowaniem i radością. Wykazywały się niesamowitą inwencją twórczą podczas wyboru warzyw pociętych na plasterki i połówki, chętnie wypowiadały się na temat powstałych kompozycji określając jakich warzyw użyły w swoich pracach, Powstałe kompozycje posłużyły nam do rozwijania zdolności matematycznych, językowych, przyrodniczych czy muzycznych. Dzieci sprawnie przeliczały, porównywały, rozwijały mowę, wiedziały co można zrobić z warzyw oraz chętnie śpiewały piosenki, których bohaterami były właśnie warzywa.

Jadwiga Wawrzyniak

Kompozycje z warzyw

id: 2378
2019
11
paźdz

Warzywa znane i lubiane

W ramach tematyki kompleksowej „Warzywa znane i lubiane” starszaki poznały lub utrwaliły nazwy wielu warzyw. Rozpoznawały je zmysłem smaku, dotyku i węchu. W piątek 11 października 2019 r. dzieci poznały sposoby przechowywania warzyw zimą: mrożenie, suszenie i robienie przetworów.
Najwięcej frajdy przedszkolaki miały podczas kiszenia kapusty i przygotowywania syropu z cebuli. Po dokładnym umyciu rąk i warzyw dzieci przystąpiły do tarcia marchewki, szatkowania kapusty i krojenia cebuli. Praca przebiegała sprawnie i już po pół godzinie w słoikach była kapusta do kiszenia i cebula na syrop. Teraz czekamy, aż będzie można spróbować naszych przetworów.

Iwona Sieczkowska

Robimy przetwory

id: 2377
2019
10
paźdz

Indyjska muzyka klasyczna

10 października 2019 r. przedszkolaki uczestniczyły w koncercie edukacyjno-muzyczny pt. „Indyjska muzyka klasyczna” w wykonaniu Teatru Kulturka z Poznania. Dzieci zostały przeniesione na Półwysep Indyjski i miały okazję poznać muzykę hindustani, a także oryginalne instrumenty, takie jak sitar, tabla, swarmandal, tanpura, sankara, mandolina, misy i gongi.

Koncert muzyczny

id: 2374
2019
07
paźdz

Przedszkolaki z wizytą w sklepie

7 października 2019 r. w ramach realizacji tematyki kompleksowej dzieci z grup „Przyjaciele Czerwonego Kapturka” oraz „Jasia i Małgosi” wybrały się na wycieczkę do pobliskiego sklepu owocowo-warzywnego. Przedszkolaki z zainteresowaniem zapoznały się z wystrojem sklepu i pracą w nim, miały możliwość obserwacji pracy sprzedawcy. Wykazały się dużą wiedzą rozpoznając i nazywając poszczególne warzywa i owoce. Na zakończenie wizyty każde dziecko otrzymało słodycz. Przedszkolaki w podziękowaniu za miłe spotkanie wręczyły laurkę. Radosne wróciły do przedszkola.

W sklepie owocowo-warzywnym

id: 2371
2019
03
paźdz

Sałatka owocowa

Sezon na pyszne owoce trwa! Nie zapominamy o tym także w przedszkolu. Każdy przedszkolak już wie, jak ważne są dla nas owoce - nie tylko dlatego, że smaczne, ale przede wszystkim - zawierają mnóstwo witamin, które chronią i wzmacniają nasz organizm. Dlatego też dzieci z grupy ,,Przyjaciele Czerwonego Kapturka" oraz ,,Jasia i Małgosi" postanowiły zrobić pyszną i zdrową sałatkę owocową. Były przygotowania: umyliśmy owoce, przybory kuchenne oraz nasze ręce. Kiedy wszystko już było gotowe, przystąpiliśmy do krojenia owoców, mieszania i degustacji. Ach, co to była za uczta! Sałatka smakowała wyśmienicie - nie wiemy, czy dlatego, że owoce były pyszne, czy dlatego, że sami ją przyrządziliśmy?

Joanna Lewandowska

Grupa II Przyjaciele Czerwonego Kapturka

Grupa IV Jasie i Małgosie


nowsze  nowsze   starsze  starsze