Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


id: 2453

Ogłoszenie o rekrutacji

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA „BAŚNIOWY DWOREK” W GOLINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uprzejmie informuję, że od 2 marca do 20 marca 2020 r. trwają zapisy dzieci do Przedszkola „Baśniowy Dworek” z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie.
W tym celu proszę o pobranie w przedszkolu lub ze strony internetowej „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” i innych niezbędnych dokumentów, wypełnienie ich i oddanie w ustalonym terminie. Przyjęcia dzieci dokonywane są zgodnie z „Regulaminem rekrutacji”.


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji będą wywieszone 30 marca.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 30 marca do 3 kwietnia.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie będą wywieszone 10 kwietnia.Od dnia 01.09.2006 w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie funkcjonuje oddział integracyjny (dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych), zgodnie z potrzebami zatrudniamy specjalistów.

Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola.ZAPRASZAMY RODZICÓW I DZIECI DO ZWIEDZANIA PRZEDSZKOLA NAWIĄZANIA PRZYJAZNYCH KONTAKTÓW!