Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Ramowy rozkład dnia

A A A A
id: 11

Dzieci młodsze

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci w oddziale dyżurującym. Zabawy swobodne rozwijające mowę, myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję ruchową.
8.00 – 8.30 Rozmowy indywidualne. Zabawy o wielostronnej formie ruchu. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
8.30 – 9.00 Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 11.30 Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie przy stole. Doskonalenie umiejętności samodzielności i estetyczne spożywanie posiłku. Sytuacje edukacyjne organizowane na powietrzu lub sali zajęć z dominacją aktywności zabawowej dziecka.
Zabawy ruchowe, zestaw zabaw ruchowych na powietrzu lub w przedszkolu, spacery. Zabawy swobodne – nauczyciel czynnym obserwatorem. Realizacja programów własnych, innowacji pedagogicznych.
11.30 – 12.30 Czynności samoobsługowe, ubieranie się, mycie rąk, czynności higieniczne. Obiad.
12.30 – 14.00 Odpoczynek, wyciszenie się, słuchanie tekstów literackich, muzyki relaksacyjnej.
Zabawy ruchowe, dydaktyczne i inne organizowane na powietrzu i sali. Bajkoterapia.
14.00 – 14.15 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14.15 – 16.00 Zakończenie dnia. Podwieczorek. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy kierowane przez nauczyciela. Rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się do domu.


Dzieci starsze

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci w oddziale dyżurującym. Zabawy swobodne rozwijające mowę, myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję ruchową.
8.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci w poszczególnych grupach. Rozmowy indywidualne. Prace porządkowo-gospodarcze. Indywidualna praca dydaktyczno-wyrównawcza. Zabawy dowolne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
8.30 – 9.00 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.
9.00 – 9.30 Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie przy stole. Czynności porządkowo-higieniczne.
9.30 – 11.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zajęcia rozwijające aktywność językową, ruchową, muzyczną, matematyczną, plastyczna, techniczną i przyrodniczą (realizacja programów własnych, innowacji pedagogicznych). Sytuacje edukacyjne organizowane na powietrzu lub sali zajęć z dominacją aktywności zabawowej dziecka. Zabawy ruchowe, zestaw zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych na powietrzu lub w przedszkolu, spacery i wycieczki. Zabawy swobodne – nauczyciel czynnym obserwatorem. Działalność inspirowana przez dzieci i nauczyciela. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne.
11.30 – 12.30 Prace użyteczne: nakrywanie do stołu, podanie posiłków. Spożywanie posiłków – obiad; posługiwanie się sztućcami, serwetką. Czynności higieniczne, samoobsługowe.
12.30 – 14.30 Odpoczynek poobiedni. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (słuchanie muzyki, czytanie bajek), praca indywidualna, zabawy i gry dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, zabawy twórcze, pobyt na powietrzu (w zależności od pogody), zabawy ruchowe. Słuchanie tekstów literackich, muzyki, zabawy relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, badawcze, inscenizowane gry edukacyjne. Czynności higieniczne, samoobsługowe. Spożywanie posiłków – podwieczorek.
14.30 – 16.00 Zabawy ruchowe organizowane na powietrzu (w zależności od pogody) lub sali zajęć. Praca indywidualna, zespołowa z dziećmi zdolnymi, praca dydaktyczno-wyrównawcza. Rozmowy z dziećmi. Gry stolikowe. Indywidualne kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.