Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


Dworek latem Dworek zimą Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią Dworek jesienią

Ramowy rozkład dnia

A A A A
id: 11


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY I

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30 – 8.45 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna praca z dzieckiem, pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 – Śniadanie.
9.20 – 9.30 – Czynności higieniczno – sanitarne.
9.30 – 10.15 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
10.15 – 11.45 – Pobyt na powietrzu. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub
w sali, zabawy ruchowe
11.45 – 12.00 –Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 – Obiad.
12.30 – 14.00 – Czynności higieniczno – sanitarne, odpoczynek poobiedni słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, pobyt na powietrzu.
14.15 – 14.30 – Podwieczorek.
14.30 – 16.00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek) Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY II, III

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30 – 8.30 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.30 – 8.45 – Ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 – Śniadanie
9.20 – 9.30 – Czynności higieniczno - sanitarne
9.30 – 10.45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.45 – 11.45 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 – Obiad.
12.30 – 12.45 – Ćwiczenia relaksacyjne.
12.45 – 14.00 – Zabawy edukacyjne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych piosenek
i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku.
14.15 – 14.30 – Podwieczorek.
14.30 – 16.00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA IV

7.30 – 8.30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na team ety zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.30 – 8.45 – Ćwiczenia poranne.
8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 – Śniadanie
9.20 – 9.30 – Czynności higieniczno - sanitarne
9.30 – 10.45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.45 – 11.45 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 – Obiad.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA V

11.30 – 12.15 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Indywidualna praca z dzieckiem, pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
12.15 – 12.30 – Przygotowanie do obiadu.
12.30 – 13.00 – Obiad.
13.00 – 13.30 – Czynności higieniczno – sanitarne. Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej.
13.30 – 14.15 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
14.15 – 14.30 – Podwieczorek.
14.30 – 16.00 – Pobyt na powietrzu. Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
16.00 – 16.30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Plik - ramowy rozkład dnia