Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek”
z oddziałami integracyjnymi


id: 2649

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Opublikowano: 2021-03-16
Justyna Przybylska
Odsłony: 73693

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

id: 30

Start

Opublikowano: 2018-02-09
Justyna Przybylska
Odsłony: 73693

Na mocy art.4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. nr 112, poz.1198) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz.619), Przedszkole w Golinie „Baśniowy Dworek" z Oddziałami Integracyjnymi zobligowane zostało do utworzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie tej można znaleźć informacje na temat instytucji. Wszelkie informacje publiczne będące w posiadaniu instytucji, a nieudostępnione w biuletynie dostępne są w siedzibie Przedszkola w Golinie „Baśniowy Dworek".